Spirituality and Religion

top_golden.jpgtop_logo.jpgtop_jorhat.jpg

Sikhism


Sikhism*
140_nanak1.jpg
Sikhisme promoot het concept van één God, gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen. Deze religie doet een beroep op zijn volgelingen om een leven van discipline, hard werken, liefdadigheid en meditatie te leiden. Het Sikhisme accepteert het bestaan van alle geloven en tolereert geen bevooroordeling of onderdrukking op basis van aardse criteria als godsdienst, kaste, kleur, geloofsbelijdenis, ras of sekse.

Meer dan 500 jaar geleden is het Sikhisme in Punjab opgericht door de eerste profeet/ leermeester van de Sikhs, Guru Nanak Dev. Het is één van de jongste geloven in de wereld. Er zijn momenteel meer dan tweeëntwintig miljoen Sikhs verspreid over de wereld. Het Sikhisme is daarmee het vijfde grootste
geloof op de wereld.

Een sikh is een persoon die gelooft in één God en de leer van de tien Gurus zoals aangegeven in het heilige geschrift, Shri Guru Granth Sahib
De kern van het Sikhisme
Sikhisme in een notendop:
 • Het woord "Sikh" betekent discipel/ student van geloof.
 • Sikhs zijn studenten en volgelingen van Guru Nanak (geboren in 1469), de oprichter van de Sikh religie.
 • De Guru Granth Sahib (het heilige geschrift) is de eeuwige spirituele leidraad van de Sikhs.
 • De centrale theologische overtuiging van het Sikhisme is dat er slechts één God is voor alle schepping, een barmhartige Schepper, die te bereiken is door Gods naam te herinneren en God onbaatzuchtig lief te hebben.
 • Sikhisme is een levenswijze dat pleit voor het beoefenen van levenservaringen: werken, bidden en het dienen van de maatschappij.
 • Het Sikhisme onderkent geen verschillen op ras, stand, kaste of andere aardse onderscheidingen.
 • Het Sikhisme erkent de volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen in alle aspecten van het leven: politiek, sociaal en religieus.
 • Van een Sikh wordt verwacht dat hij/zij een leven leidt van oprechtheid, nederigheid en toewijding, zodat hij/zij ten alle tijden als voorbeeld kan dienen voor de samenleving.
 
Basis principes:
 • Sarbhat Da Bhalla = Wens de gehele mensheid een goede welzijn toe.
 • Naam Japna = Mediteer op de naam van God.
 • Kirat Karna = Verdien je brood met eerlijk werk.
 • Wand Chakna = Deel je verdiensten met anderen.
Een evenwichtige levenswijze bestaande uit een balans van bidden, werken en liefdadigheid, herinnert de Sikhs constant aan hun plicht tot "dienstverlening aan God via het dienen van de maatschappij".
God en de 10 Guru's
Het woord "Guru" is een woord uit het Sanskriet, wat betekent: leraar, gerespecteerde persoon, religieus persoon of heilige. In het Sikhisme heeft het woord een specifieke definitie. Het betekent de opvolger van de verlichte geest in de vorm van de tien verlichte leermeesters. De eer om Sikh Guru genoemd te worden is alleen toebedeeld aan de 10 Gurus, die het Sikh-geloof gevormd hebben, beginnende met Guru Nanak Dev in 1469 en eindigend met Guru Gobind Singh in 1708.

Na Guru Gobind Singh wordt met het woord Guru alleen gerefereerd aan het heilige geschrift van de Sikhs, de Shri Guru Granth Sahib.

Guru Nanak Dev was een bijzonder leermeester. Hij verzette zich tegen verkeerde praktijken en onrechtvaardigheden, die geslopen waren in religies en sociale gewoontes die toentertijd op het Indiase subcontinent heersten. Hij legde vooral de nadruk op de grondbeginselen: het geloven in één god, goed moreel gedrag en een harmonische en gelukkige maatschappij. Het zijn leringen, die herhaald zijn door de negen Sikh Gurus die hem opvolgden en die gezamenlijk de basis van het Sikh-gedachtegoed vormen.

Zijn verlichtte geest is doorgegeven aan de opvolgende negen Sikh Gurus, waarna het uiteindelijk in de laatste en eeuwige Guru, het heilige geschrift Shri Guru Granth Sahib` vertegenwoordigd is.

Guru Nanak Dev, de stichter van de sikh religie, werd geboren in het dorp Talwandi in 1469 AD. Dit dorp wordt nu Nankana Sahib genoemd en ligt dichtbij Lahore in Pakistan. Hij bracht een boodschap van liefde en universele broederschap.

De Gurus van de Sikhs:
 1. Guru Nanak Dev 1469 - 1539
 2. Guru Angad Dev (tweede Nanak) 1504 - 1552
 3. Guru Amar Das (derde Nanak) 1479 - 1574
 4. Guru Ram Das (vierde Nanak) 1534 - 1581
 5. Guru Arjan Dev (vijfde Nanak) 1563 - 1606
 6. Guru Hargobind (zesde Nanak) 1595 - 1644
 7. Guru Har Rai (zevende Nanak) 1630 - 1661
 8. Guru Harkrishan (achste Nanak) 1656 - 1664
 9. Guru Tegh Bahadar (negende Nanak) 1621 - 1675
 10. Guru Gobind Singh (tiende Nanak) 1666 - 1708
 11. Shri Guru Granth Sahib 1705 - tot de eeuwigheid
Elke Guru adresseerde maatschappelijke aspecten en introduceerde nieuwe elementen of verstevigde bestaande elementen van het geloof.

Guru Nanak introduceerde de basis principes van het Sikhisme: Naam Japna, Kirat Karna, Wand Chakna en gelijkheid ongeacht geloof, kaste of sekse.

Gur Ka Langar, het gezamenlijk eten, werd geïntroduceerd om gelijkheid te stimuleren, om stigma’s ten gevolgen van het kastensysteem aan te pakken. En verder heeft hij velen hymnen geschreven, die opgenomen zijn in de Shri Guru Granth Sahib, o.a. de Japji Sahib.

De tweede Nanak verfijnde het Gurmukhi script om zo de Sikh filosofie vast te leggen in een vorm, die toegankelijk was voor één ieder die daar interesse in had i.p.v. dat het bijvoorbeeld in Sanskriet werd vast gelegd, wat toentertijd slechts aan een kleine groep mensen onderwezen werd en dus niet toegankelijk was voor iedereen.

De derde Nanak formaliseerde het concept van Gur Ka Langar, introduceerde Anand Karaj, de Sikh huwelijksceremonie en hij stimuleerde vrouwen emancipatie door bijvoorbeeld het verbieden van satti (weduwen op de brandstapel van hun overleden man verbranden), het verbieden van het dragen van een gezichtssluier en hij introduceerde het recht om te hertrouwen na het overlijden van de partner voor zowel mannen als vrouwen.

De vierde Nanak stichtte de stad Amritsar en begon daar aan het graven van de kunstmatige meer waar de Gouden Tempel zich in bevindt. Hij composeerde meerdere hymnen, waaronder de Lawan, die geciteerd wordt tijdens de huwelijksceremonie van de Sikhs.

De vijfde Nanak compileerde de eerste versie van de Shri Guru Granth Sahib en introduceerde het concept Daswandh, het doneren van een tiende van je inkomen voor een gemeenschappelijk goed.

De zesde Nanak introduceerde " Mierie" en " Pierie", spirituele kracht en militaire kracht, het bestrijden
van onrecht en het opkomen voor vrijheid van geloof.

De zevende Nanak benadrukte dat een dienaar van God zorgvuldig moet omgaan met alle dingen des levens. Ondanks dat hij een gevolg van een leger van 2200 gewapende volgelingen had, zijn er geen conflicten geweest met de heersende macht. Hij richtte een soort van missionarissen op om de leer van Guru Nanak Dev te verkondigen in gebieden als: Oost-India, Rajasthan, Zuid-Punjab, Kabul (Afghanistan), Dhaka(Bangladesh) en Multan(Pakistan).

Hij benadrukte ook dat de heilige leer van Guru Nanak Dev, zoals beschreven in de Shri Guru Granth Sahib, niet aangepast mag worden om bijvoorbeeld de heersende macht te behagen.
De achtste Nanak onderstreepte de traditie van zelfopoffering, eerlijkheid, zorg voor anderen en vastberadenheid om goede dingen te doen ondanks tegengas van anderen.

De negende Nanak heeft meerdere hymnen geschreven en onderstreepte het bestrijden van onrecht en het opkomen voor vrijheid van geloof.

De tiende Nanak introduceerde de Sikh doop ceremonie, stichtte de Khalsa broederschap. Hij compileerde de uiteindelijke editie van de Shri Guru Granth Sahib en compileerde de Dasam Granth, deze laatste bestaat uit stukken die hijzelf geschreven had.

De heilige geschriften
Guru Gobind Singh realiseerde zich dat de Sikhs niet langer een levende leermeester nodig hadden en benoemde als zijn opvolger, de Shri Guru Granth Sahib, als de eeuwige Guru van de Sikhs.

De Shri Guru Granth Sahib is uniek in de wereld der letteren. Niet alleen heeft deze de status van hoofd van de Sikh-religie, maar behalve de goddelijke woorden van de Gurus bevat deze ook wijsheden van 15 heiligen van anderen geloven zoals het Hindoeïsme en de Islam.

De Shri Guru Granth Sahib is te vinden in elk Sikh gebedshuis, de Gurdwara. Het bestaat uit 1430 bladzijdes beschreven in poëzie. Het bevat in totaal 5894 Shabads (hymnen, heilige verzen). De Shabads zijn te verdelen in 31 Ragas (muzikale maten).

De eerste vers is de Mool Mantar, zijnde de basis vers, gevolgd door het dagelijkse gebed, de Nitnem. Deze laatste bestaat uit drie delen: Japji, Sodar en Kirtan Sohila. De overige verzen zijn gerangschikt per Raga, beginnende met Siri Raga en eindigend met Jai-jiwanti Raga. Mool Mantar, de basis vers:

Ik Onkaar: er is één God
Sat Naam: waarheid genaamd,
Karta Purkh: de schepper,
Nir Bhau: zonder angst,
Nir Vair: zonder haat,
Akaal Moerat: onsterfelijk
Ajoeni: los van de cirkel van geboorte en dood,
Saibhang: door zichzelf komen te bestaan,
Gur Parsaad: te bereiken via de gratie van de Guru.

Eerste editie van de Shri Guru Granth Sahib is in 1604 gecompileerd door Guru Arjan Dev. De laatste en uiteindelijke editie is gecompileerd in 1705 door Guru Gobind Singh.
 
Page 1/4

First five photos of Golden Temple, Amrtisar is by courtesy of Martine Schep.
The rest of the photos of Gurudwara of Amsterdam by courtsey of Sameer Bansal.
* Met dank aan mevr. ir A. K. Ahluwalia te Delft voor haar bijdrage.
110_amy_golden_temple1.jpg
280_ms_golden_temple1.jpg
120_amy_golden_temple_langa.jpg
200_amy_golden_temple_food.jpg
120_amy_golden_temple2.jpg
200_rose.jpg
170_sameer_gurudwara_amster.jpg
300_sameer_gurudwara_amster.jpg
290_sameer_gurudwara_amster.jpg
220_sameer_gurudwara_amst2.jpg
220_sameer_gurudwara_amster.jpg
230_sameer_gurudwara_amster.jpg
190_sameer_gurudwara_amster.jpg