Spirituality and Religion

top_om.jpgtop_radhaandkrishna1.jpgtop_rama1.jpg

Hinduism


Sanatan Dharm organisations in The Netherlands
220_chamundashwari_temple.jpg Naast de lokale organisaties zijn de volgende Sanatan Dharm Organisaties landelijk actief om de belangen van de Sanatanies te behartigen:
Federatie Shri Sanatan Dharm Nederland - FSSDN
Grotewaard 1
2716 XP Zoetermeer
Tel:079 - 352 15 16
Fax:079 - 352 19 82
Email:emailaddresshere
Web:websitehere
De Federatie Shri Sanatan Dharm Nederland werd in januari 1991 opgericht. De doelstelling van de FSSDN is het werken aan het bewustwordingsproces van de leer der Sanatan Dharm in woord, beeld en geschrift.

In de visie van de FSSDN is er een sterke samenhang tussen sociaal-geestelijk welzijn van de individuele mens en zijn of haar levensbeschouwing c.q. godsdienst. De verschillende aspecten van de Sanatan Dharm zoals kennis van de omgeving en zelfinzicht, innerlijke rust en geweldloosheid, sociale betrokkenheid en zelfontplooiing, communicatie en overleg, karma en dharma vormen de basisbeginselen voor het streven naar een tolerante en vreedzame doch actieve en levendige samenleving. De FSSDN onderschrijft het streven naar een samenleving waarin aan iedereen gelijke mogelijkheden worden geboden om actief mee te doen.

De FSSDN biedt professionele ondersteuning aan de aangesloten Sanatan Dharm organisaties. Bij de FSDDN zijn 20 Sanatan Dharm organisaties aangesloten.

Stichting Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Nederland - SSDMN
Snellinkstraat 96
3021 WK Rotterdam
Tel:010 - 276 36 68
Fax:010 - 276 36 68
Deze stichting werd opgericht in de jaren '70 als overkoepelend landelijk overleg- en adviesorgaan van organisaties die aan de Sanatan Dharm inspiratie ontlenen voor hun activiteiten. Zij stelt zich ten doel het verkondigen en overdragen van de Sanatan Dharma en hindoecultuur en religie in het algemeen alsmede het behartigen van belangen van de hindoes in Nederland. De stichting werkt samen met landelijke organisaties in OHM-verband. De Maha Sabha heeft een eigen priesterraad, die belast is met de begeleiding en bijscholing van de Sanatan Dharm priesters.

Informatie te verkrijgen bij drs. A. Baldew.

Stichting Shri Sanatan Dharm Widwad Parishad - WPN
Guido Gezellestraat 48
2524 CM 's Gravenhage
Tel:070 - 394 11 20

De stichting stelt zich ten doel het verkondigen, prediken en overdragen van de hindoecultuur en godsdienst en is een koepelorganisatie van de Sanatan Dharam stromingen binnen het hindoeďsme in Nederland. Circa 30 organisaties zijn aangesloten bij deze stichting. De WPN heeft een cultuurraad, die belast is met het organiseren van culturele activiteiten. De WPN heeft de volgende sectoren:
 • Jeugd en Welzijn
  Jeugd en Welzijn verzorgt voorlichting aan hindoejongeren.
 • Opleidingen
  Er zijn opleidingen van basisniveau (het leren lezen en schrijven van Hindi) tot de priesteropleiding die circa drie jaar duurt.
 • Geestelijke verzorging
  Deze is belast met de geestelijke zorg van de hindoes in ziekenhuizen, revalidatiecentra, bejaardentehuizen, verzorgingsoorden, huizen van bewaring en gevangenissen.
 • Ouderenzorg
  WPN organiseert regelmatig activiteiten voor ouderen zoals voorleesmiddagen uit Ramayana, muziek en zang (kirtan en bhajan).
 • Rouwverwerking
  WPN verzorgt de rituelen bij crematie of begrafenis en begeleidt de nabestaanden.
WPN werkt samen met Universal Sanatan Dharm Foundation te New Delhi.

Informatie te verkrijgen bij Pandit S.R. Tewari (of bij Pandit Pratap R. Panday, Hakfort 639, 1102 LA Amsterdam, Tel: 020 - 691 21 47)Stichting Shri Sanatan Dharm Sabha - SSSDS
Mijtensstraat 183
2525 VB Den Haag
Tel:070 - 389 50 93

De Stichting Shri Sanatan Dharm Sabha (SSSDS) behoort tot de eerste landelijke organisaties op Hindoeďstische grondslag in Nederland. De stichting is een overkoepelende instantie van Sanatan Dharm organisaties in Nederland die geen onderscheid maken tussen hindoes op basis van ras, kaste, stand of sekse. Aan de organisatie zijn verbonden de Ram mandir, een bibliotheek, een documentatiecentrum, een priesterraad met mannelijke en vrouwelijke priesters (pandits), de Stichting Hindoejongeren Nederland (die het kwartaalblad Hindoescoop uitgeeft) en de Mahila Mandal Ram Mandir (vrouwenorganisatie).

In haar activiteitencentrum verzorgt de stichting onder andere de cursussen Hindi, Sanskrit, Yoga en Karma Kanda. Voorts kent de stichting een opleiding voor priesters en verzorgt zij lezingen en congressen op het gebied van het Hindoeďsme. Zij verzorgt ook voorlichtingsbijeenkomsten voor instellingen die zich op de hoogte willen stellen van zaken met betrekking tot hindoes in Nederland. De stichting SSDS participeert in de integratieprojecten Wereldreis in eigen Stad en Mondiaal van de gemeente Den Haag.

De Stichting ShriSanatan Dharm Shabha is ook bekend onder de naam Ram mandir.

Contactpersoon voor de Stichting Shri Sanatan Dharm Shabha en Ram mandir is Pandit S. Ramdhani, tel: 070 - 389 98 23.

Stichting Karmavadische Sanatan Dharm Mahasabha Nederland (KSD)
Newtonstraat 25 – 27
2562 KC ’s-Gravenhage
Tel:070 – 365 22 47


Stichting Karmavadische Federatie Hindoe Virad Sabha (KFHVS)
Napelsgeel 72
2718 CJ Zoetermeer
Tel:079 – 361 02 46


Stichting Federatie Samenwerkende Vaisnava Organisatie Nederland ISKCON (FSVO / ISKCON)
Poortenaarlaan 38
3431 RH  Nieuwegein
Tel:030 – 605 39 93

Vereniging Sanatan Hindoe Parishad Nederland (SHPN)
Postbus 52104
2505 ET Den Haag
Tel:070 - 363 87 26

Previous page                        Next page

Page 2/3

180_jaggannath_puri1.jpg
200_temple_near_mysore.jpg
260_temple2.jpg
220_tanjore2.jpg
120_suntemple4.jpg
130_rajarani_temple.jpg
140_temple_tricy.jpg
210_kamakhya.jpg